รับออกแบบ ผลิตติดตั้งอุปกรณ์เครื่องครัวสแตนเลสให้กับโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร
สวัสดิการ
  • มีกองทุนประกันสังคม
  • มีโบนัสปลายปี ท่องเที่ยวประจำปี
  • สวัสดิการวันเกิด
  • อาหารกลางวัน
  • กองทุนเงินกู้ยืม
  • ปรับขึ้นเงินเดือนตามผลการประเมินทุกปี
ติดต่อ
บริษัท สมาย อีควิปเม้นท์ จำกัด
2 ซอยลาดพร้าว 101แยก 16 (เทพทวี 10) ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.se.co.th
ใช้งานแผนที่