บริษัท พี.เอ็น.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำหน่ายเคมีภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และโรงพยาบาล
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำตามวุฒิ และค่าคอมมิชชั่นสูง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอ็น.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
338/196 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่