บริษัท บางกอกพลาสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นภายใต้ตราสินค้า "Caltex" อย่างเป็นทางการ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก จาก Chevron ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านน้ำมันหล่อลื่นระดับโลกจาก USA ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะสามารถในงานขายด้านอุตสาหกรรมและยานยนต์ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง ต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวิต ตลอดจนมุ่งมั่นในการทำงานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น พร้อมที่จะมาเป็นส่วนร่วมกันเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตของบริษัท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม/กองทุนทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - Commission - Incentive - Bonus พิเศษตามผลประกอบการของบริษัทฯ - สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี - กิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่ - สวัสดิการอื่น ๆ
ติดต่อ
บริษัท บางกอกพลาสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
27/2 ซอยแสมดำ 21 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: https://www.bangkokplast.com
วิธีการเดินทาง
ปอ.68,105, ปอ. 529
ใช้งานแผนที่