รับสมัครแม่ครัวประจำบ้าน
บ้านพักอาศัย
สวัสดิการ
มีที่พักให้, หยุดวันอาทิตย์ โบนัสประจำปี,ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
รับสมัครแม่ครัวประจำบ้าน
92/27 หมู่บ้านธนาซิตี้ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี 10540