บริษัท พีพี วีซ่า จำกัดเป็นบริษัทอันดับ1ของประเทศไทยที่ให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารการขอวีซ่าไปทวีปยุโรป(เชงเก้นวีซ่า) ลูกค้าทุกรายของบริษัทเราจะได้รับคำปรึกษาด้านวีซ่าโดยตรงจากอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์แผนกวีซ่าของสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย บริษัทเรายังให้บริการทำประกันภัยการเดินทาง และการจองตั๋วเครื่องบิน และแปลเอกสารให้แก่ลูกค้าที่มาขอวีซ่าด้วย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PP VISA Co., Ltd.
4099 ถ.พระราม4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.pp-visa.com
วิธีการเดินทาง
BTS พระโขนง
ใช้งานแผนที่