บริษัท มาร์คอมม์มิกซ์ จำกัด
อีเว้นท์ แมนเนจเม้นท์
สวัสดิการ
เงินเดือน,ค่าเดินทาง, ค่าคอมมิชชั่น,ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มาร์คอมม์มิกซ์ จำกัด
8/87 ซอยท่านผู้หญิงพหล
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่