บริษัท พีเอสมาเคอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทนำเข้าสินค้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย มี 2 สาขา คือที่ จรัญ ฯ 75 และ ราชพฤกษ์ นนทบุรี
สวัสดิการ
ตามที่กฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอสมาเคอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
129/72 ม.8 ถ.ราชพฤกษ์ 11000