ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาด 3,200 แม่ ฟาร์มสุกรมาตรฐาน ระบบปิดทั้งระบบ ISO9001 : 2000
สวัสดิการ
- บ้านพัก ติดแอร์ - อาหารกลางวัน - ประกันสังคม - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
125/3-5 ถ.รอบเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์: http://www.npfarm.com
ใช้งานแผนที่