บริษัท มัลติพลัส พาวเวอร์ จำกัด
บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าและระบบปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า พร้อมบริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าและฮาร์มอนิกส์
สวัสดิการ
เงินเดือน + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ + ค่าคอมมิสชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มัลติพลัส พาวเวอร์ จำกัด
49/345 ม.6 10270
เว็บไซต์: www.multipluspower.com