บริษัท กาลวัน จำกัด
รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดังเก็บของ
สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท กาลวัน จำกัด
  844/16 ถนนสุขุมวิท
  ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
  ใช้งานแผนที่