บริษัท กาลวัน จำกัด
รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดังเก็บของ
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงาน
  • สวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กาลวัน จำกัด
844/16 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่