บริษัท เอชแอนด์อาร์ เคมฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มบริษัทเอชแอนด์อาร์มีบริษัทแม่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตจำหน่าย และนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นประเภทปิโตรเคมี แว็กซ์ และผลิตภัณฑ์เคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทเอชแอนด์อาร์มีบริษัทในเครือจำนวนมากครอบคลุมในหลากหลายประเทศทั่วโลก
บริษัท เอชแอนด์อาร์ เคมฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด สำนักใหญ๋ตั้งอยู่เลขที่ 179 ชั้น 5 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 กำลังขยายสายการผลิต และสายปฏิบัติการที่โรงงานอ่าวอุดม และในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 มีความประสงค์เปิดรับสมัครตำแหน่งงานต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • • แผนการรักษาพยาบาล
  • • แผนการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
  • • กองทุนประกันสังคม
  • • เงินตอบแทนประจำปี (bonus)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอชแอนด์อาร์ เคมฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
221/10 หมู่ 6 นิคมปิ่นทอง 3
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.hur.com