กลุ่มบริษัทเอชแอนด์อาร์มีบริษัทแม่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตจำหน่าย และนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นประเภทปิโตรเคมี แว็กซ์ และผลิตภัณฑ์เคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทเอชแอนด์อาร์มีบริษัทในเครือจำนวนมากครอบคลุมในหลากหลายประเทศทั่วโลก บริษัท เอชแอนด์อาร์ เคมฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด สำนักใหญ๋ตั้งอยู่เลขที่ 179 ชั้น 5 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 กำลังขยายสายการผลิต และสายปฏิบัติการที่โรงงานอ่าวอุดม และในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3 มีความประสงค์เปิดรับสมัครตำแหน่งงานต่อไปนี้
สวัสดิการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • แผนการรักษาพยาบาล • แผนการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ • กองทุนประกันสังคม • เงินตอบแทนประจำปี (bonus)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอชแอนด์อาร์ เคมฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
163/78 หมู่ 7
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.hur.com