บริษัท ข้าวเอกเจริญ (เอ็กเส็งไรซ์) จำกัด
บริษัทผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ข้าวเอกเจริญ (เอ็กเส็งไรซ์) จำกัด
345 หมู่2
ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170