บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด
บริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2539 โดยมีนักลงทุนรายใหญ่และวิศวกร ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง จากการพัฒนาธุรกิจอสังหาริทรัพย์ จำนวน 1,400 หน่วย มูลค่า 800 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000,000 บาท และจากความต้องการในการขยายงาน รวมถึงศักยภาพของทีมงาน เงินทุน คณะกรรมการบริหารของบริษัท ฯ ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะขยายธุรกิจ เพื่อรองรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ จึงมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจนกระทั่งปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน (ชำระเติมมูลค่า) 50,000,000 บาท และจากความต้องการในการขยายงาน รวมถึงศักยภาพของทีมงาน และเงินทุน คณะกรรมการได้มีความเห็นร่วมกันที่จะขยายธุรกิจ เพื่อรองรับงานก่อสร้างต้องการในการขยายงาน จึงมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ชำระเต็ม ทั้งนี้เพื่อรองรับงานรับเหมาก่อสร้างทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมทุกด้านที่จะดำเนินงานก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ A.S.A. Karnchang Co.,Ltd. was established in 1996, as the co-operation of key investor and experienced engineer in the real estate business. The company was firstly success in development of 1,400 residential units, total project value of 800 million Baht, with initial paid up capital of 5 million Baht. Together from the company’s competence, the management vision, and market growth and opportunity, the company expanded its business into construction contracting business and gradually increased its paid up capital to 150 million Baht, to support construction business contracts granted both from the government sector and private sector.
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันหยุดพิเศษตามวันหยุดราชการ - โบนัสประจำปี - กิจกรรมสัมนาและท่องเที่ยวประจำปี - อื่น ๆ ตามโครงสร้างบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด
85/154 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.27
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.asak.co.th
วิธีการเดินทาง
สายรถเมย์ที่ผ่าน 150 , 356 , 52 , 51 ,166 รถตู้ที่ผ่าน มีนบุรี-ปากเกร็ด ,รามคำแหง-ปากเกร็ด , สวนจตุจักร-ปากเกร็ด, รังสิต-ปากเกร็ด, อนุสาวรีย์-ปากเกร็ด
ใช้งานแผนที่