บริษัท แลนด์ แอสเซท จำกัด
เป็นธุรกิจให้บริการห้องพักแบบครบวงจร Serviced Apartment สำหรับลูกค้าต่างประเทศ
Benefits
ประกันสังคม วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามกฏหมายกำหนด วันหยุดพิเศษ Extra DAY
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แลนด์ แอสเซท จำกัด
1110/5 สุขุมวิท46/1
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
See Map