บริษัท จีแอลที ทรานสปอร์ต จำกัด
เป็นบริษัทที่รับขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเรือ และรถหัวลาก
สวัสดิการ
กองทุนทดแทน,ประกันสังคม ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จีแอลที ทรานสปอร์ต จำกัด
124 soi intamara22 sutthisarnvinitchai Rd.
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่