บริษัท วาลิเทค จำกัด
Valitech Co., Ltd is a trading company, importing air filters for clean rooms in the pharmaceutical, food, hospitality and electronics industries. Moreover Valitech Co., Ltd also provide Cleanroom Validation for related industries.
สวัสดิการ
- Social insurance - Accidental insurance - Health insurance - Commission, incentives
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วาลิเทค จำกัด
274 อาคารเอ 2 ชั้น 1 ซ.ศูนย์วิจัย 4 (โรงเรียนญี่ปุ่น) ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.vali-tech.net
ใช้งานแผนที่