บริษัท ราชาชูรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผงชูรส มากว่า 50 ปี
สวัสดิการ
  • - ประเมินผ่านทดลองงานและบรรจุเป็นพนักงานประจำเมื่อครบ 120 วัน
  • - โบนัส
  • - ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
  • - เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่งงาน)
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ราชาชูรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
503 อ.เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.ศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้า BTS สถานี พญาไท