บริษัท อุตสาหรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 มีฐานการผลิตอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นผู้นำการผลิตถุงพลาสติกเพื่อการส่งออกมากว่า 30 ปี ได้รับการส่งเสริมการส่งออกจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปยังยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008,BRC,ETI และ มรท8001-2546 ขณะนี้มีต้องการบุคลากรเพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี, รถรับ-ส่งพนักงาน, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ชุดยูนิฟอร์ม, หอพัก, ค่ากะ, ค่าเป้าหมายการทำงาน (KPI), งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่, สหกรณ์ออมทรัพย์, เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เงินแสดงความยินดีกรณีต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด
88 หมู่ 5 21180
เว็บไซต์: www.tpbi.co.th
ใช้งานแผนที่