JobThai
ผลิตซอส ไซรัป แบ่งบรรจุของแห้ง
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน 2. รถรับ-ส่ง 3. ค่ากะ 4. โบนัสประจำปี 5. ปรับเงินประจำปี 6. บรรจุเป็นพนักงานประจำ 7. วันหยุดประเพณีประจำปี 13วัน/ปี 8. ชุดยูนิฟอร์มฟรี 9. ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)
10.ค่าชำนาญการณ์ (บางตำแหน่ง) 11.สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล 12.สวัสดิการของขวัญตอนรับสมาชิกใหม่ของพนักงานลาคลอด 13.สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร/ธิดา พนักงานเสียชีวิต 14.ทำงานจันทร์ - เสาร์ 15.ตรวจสุขภาพประจำปี 16.ประกันอุบัติเหตุ 17.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
Srithai Daily Foods Co.Ltd.
247/1 หมู่ 4 ซ.พัฒนา 3 ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.3B
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280