ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ ยู เพาเวอร์เทค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ ยู เพาเวอร์เทค
เป็นผู้ดำเนินกิจการ ออกแบบ และติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ระบบงานไฟฟ้าแรงสูง
ระบบงานไฟฟ้าแรงต่ำ แผงเมนจ่ายไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ระบบปั๊มน้ำ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เพาเวอร์ และ แสงสว่าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ ยู เพาเวอร์เทค
5/337-338 หมู่ 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม 10220