บริษัท ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ จำกัด
หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่, บริการห้องพยาบาลโรงงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ที่พัก - เงินเดือน - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ จำกัด
15, 17 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 10500