ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ,เครื่องมือแพทย์ , เคมีภัณฑ์ และเคมีเวชภัณฑ์
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ประกันชีวิต / ประกันสังคม 3. กองทุนเงินสะสม , โบนัส 4. เงินช่วยเหลือ กรณี คลอดบุตร ,งานศพ , แต่งงาน 5. เบี้ยขยัน , ค่าทำงานล่วงเวลา 6. ที่พักของบริษัทฯ 7. เบิกค่าทันตกรรม 8. ทุนการศึกษา / เงินกู้ยืม 9. ค่าเดินทาง 10. อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
999/99 ชั้น 4 อาคารแบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป ถนนพระรามที่9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: http://www.bangtrading.com
ใช้งานแผนที่