ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าประเภทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ,เครื่องมือแพทย์ , เคมีภัณฑ์ และเคมีเวชภัณฑ์
สวัสดิการ
  • 1. ค่ารักษาพยาบาล
  • 2. ประกันชีวิต / ประกันสังคม
  • 3. กองทุนเงินสะสม , โบนัส
  • 4. เงินช่วยเหลือ กรณี คลอดบุตร ,งานศพ , แต่งงาน
  • 5. เบี้ยขยัน , ค่าทำงานล่วงเวลา
  • 6. ที่พักของบริษัทฯ
  • 7. เบิกค่าทันตกรรม
  • 8. ทุนการศึกษา / เงินกู้ยืม
  • 9. ค่าเดินทาง
  • 10. อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
999/99 ชั้น 4 อาคารแบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป ถนนพระรามที่9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.bangtrading.com
ใช้งานแผนที่