บริษัท ดำเนิธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ตกแต่งภายใน ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัท กำลังขยายงาน จึงต้องการบุคคลากรที่มีความมุ่งมั่น ขยั่น และมีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัท
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 2. ค่าล่วงเวลา (OT) 3. โบนัสประจำปี 4. ประกันสังคม และอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดี เดคคอเรชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด
7/7 หมู่ที่ 6 ซอยหลวงพ่อวิหาร
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ใช้งานแผนที่