บริษัท ปรวิศา การบัญชี จำกัด
บริษัทรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริทห้างร้าน ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
สวัสดิการ
เงินเดือน+โบนัส+ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ปรวิศา การบัญชี จำกัด
17/23 อาคารเมืองทองธานี ที่ 6
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120