เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันส.ส.ท. มีกิจกรรมให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. การศึกษาและฝึกอบรม
2. บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
3. วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
4. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.
5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
6. พัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ
7. การตลาด
มีสำนักงาน 2 แห่ง คือ
สำนักงานสุขุมวิท 29 และสำนักงานพัฒนาการ 18
สวัสดิการ
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. โบนัส
 • 3. ค่ารักษาพยาบาล
 • 4. ประกันภัยกลุ่ม
 • 5. เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น เงินสมรส, เงินคลอดบุตร,เงินอุปสมบท
 • 6. เบี้ยขยัน
 • 7.ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • 8.ท่องเที่ยวประจำปี งานกลางปี งานปีใหม่
 • 9.วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • 10. ค่าเล่าเรียนบุตร
 • 11.ประกันสังคม
 • 12.ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.tpa.or.th
วิธีการเดินทาง
 • สำนักงานใหญ่- สุขุมวิท 29 รถประจำทาง BTS และ MRT
 • สำนักงานสาขา-พัฒนาการ 18 รถประจำทาง สาย 11 , 206 , 92 ,517 , 133
ใช้งานแผนที่