JobThai
บริษัท อินเตอร์โปรเซอร์วิส จำกัด
บริษัท อินเตอร์โปรเซอร์วิส เริ่มดำเนินในปี พ.ศ.2541 ให้บริการด้าน Import - Export (Shipping) สินค้าทางเรือ,ทางอากาศ,ปัจจุบันกำลังขยายกิจการเพื่อรองรับลูกค้าใหม่ เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติความและต้องการความก้าวหน้าเติบโตร่วมกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - อาหารกลางวัน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์โปรเซอร์วิส จำกัด
280/46 อาคารศรีวราออฟฟิศคอนโด ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310