บริษัท ที เอ็น ดี ฟู้ดส์ อินดัสตรีย์ จำกัด
โรงงานผลิตอาหาร-แช่แข็งส่งออก(ประเทศญี่ปุ่น)
สวัสดิการ
- ข้าวฟรี อาหารราคาถูก - มีรถรับ-ส่งพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที เอ็น ดี ฟู้ดส์ อินดัสตรีย์ จำกัด
229 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ใช้งานแผนที่