บริษัท ที เอ็น ดี ฟู้ดส์ อินดัสตรีย์ จำกัด
โรงงานผลิตอาหาร-แช่แข็งส่งออก(ประเทศญี่ปุ่น)
สวัสดิการ
  • - ข้าวฟรี อาหารราคาถูก
  • - มีรถรับ-ส่งพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท ที เอ็น ดี ฟู้ดส์ อินดัสตรีย์ จำกัด
229 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ใช้งานแผนที่