นิติบุคคลหมู่บ้าน พฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ สุขุมวิท
นิติบุคคลหมู่บ้าน พฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ สุขุมวิท
ย่านบางนา-สุขุมวิท
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร