Ichioku Thai Co., Ltd.
บริษัทอิชิโอกุ ไทย จำกัดเป็นบริษัทส่งออกเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับไปญี่ปุ่นและมีขายสินค้าทางเวปไซด์
สวัสดิการ
- Over time Payment - Bonus - Company trip
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Ichioku Thai Co., Ltd.
1091/241 อาคารซิตี้ลิงค์ ชั้น 1ห้อง 103 ซ.เพชรบุรี 35 ถ. เพชรบุรี
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.ichioku.net
ใช้งานแผนที่