บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ตัวเเทนจำหน่าย สินค้ายี่ห้อ Fluke ,Rotronics ,CTRL , Additel ในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา
สวัสดิการ
  • - โบนัสปลายปี
  • - สวัสดิการ ตามกฏหมายเเรงงาน
  • - คอมมิชชั่น สำหรับ sales
ติดต่อ
บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด
เลขที่ 99 หมู่ที่ 3
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.measurementasia.com
ใช้งานแผนที่