Gempack Asia Limited
เป็นบริษัทลงทุนโดยออสเตเรีย เพื่อผลิต และ ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นงานประเภท Base Wine,Wine,ฝาเกลียว บรรจุภัณฑ์อาหาร ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI, และ อยู่ในกลุ่ม VIP Group บริษัทได้รับระบบคุณภาพ ISO9001-2004 และGMP/HACCP
สวัสดิการ
 • 1. Pacckage Allowance by Position
 • (สวัสดิการรวมตามตำแหน่ง)
 • 2. Provident Fund 5%
 • 3. Transportation (เฉพาะพนักงานเข้ากะ)
 • 4. เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีครอบครัวเสียชีวิต
 • 5. วันหยุดพักร้อนประจำปีปีละ 6 วัน(เพิ่มเมื่อครบอายุงานทุกๆ 3 ปีๆละ 3 วัน)
 • 6. วันลากิจจ่ายเงินปีละ 7 วัน
 • 7. งานเลี้ยงปีใหม่ และการท่องเที่ยวประจำปี
 • 8. การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 9. เครื่องแบบพนักงาน/รองเท้าและอุปกรณ์เซฟตี้
 • 10.เบี้ยขยัน
 • 11.ของขวัญวันเกิด
 • 12.ค่ากะ(เฉพาะพนักงานกะกลางคืน)
 • 13.เงินพิเศษสิ้นปี จ่ายเพิ่ม 1 เดือน
 • 14.รางวัลโครงการพัฒนาต่างๆ
 • 15.การจ่ายคืนวันพักร้อนเป็นเงิน
 • 16.วันลาและเงินเพิ่มตามวันพิเศษ เช่นแต่งงาน/ลาบวช/คลอดบุตร
 • 17.สวัสดิการเครื่องดื่ม
 • 18.สวัสดิการอายุงาน
 • 19.ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 20.Sport Day
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Gempack Asia Limited
500/48 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ใช้งานแผนที่