Gempack Asia Limited
เป็นบริษัทลงทุนโดยออสเตเรีย เพื่อผลิต และ ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นงานประเภท Base Wine,Wine,ฝาเกลียว บรรจุภัณฑ์อาหาร ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI, และ อยู่ในกลุ่ม VIP Group บริษัทได้รับระบบคุณภาพ ISO9001-2004 และGMP/HACCP
สวัสดิการ
1. Pacckage Allowance by Position (สวัสดิการรวมตามตำแหน่ง) 2. Provident Fund 5% 3. Transportation (เฉพาะพนักงานเข้ากะ) 4. เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีครอบครัวเสียชีวิต 5. วันหยุดพักร้อนประจำปีปีละ 6 วัน(เพิ่มเมื่อครบอายุงานทุกๆ 3 ปีๆละ 3 วัน) 6. วันลากิจจ่ายเงินปีละ 7 วัน 7. งานเลี้ยงปีใหม่ และการท่องเที่ยวประจำปี 8. การตรวจสุขภาพประจำปี 9. เครื่องแบบพนักงาน/รองเท้าและอุปกรณ์เซฟตี้ 10.เบี้ยขยัน 11.ของขวัญวันเกิด 12.ค่ากะ(เฉพาะพนักงานกะกลางคืน) 13.เงินพิเศษสิ้นปี จ่ายเพิ่ม 1 เดือน 14.รางวัลโครงการพัฒนาต่างๆ 15.การจ่ายคืนวันพักร้อนเป็นเงิน 16.วันลาและเงินเพิ่มตามวันพิเศษ เช่นแต่งงาน/ลาบวช/คลอดบุตร 17.สวัสดิการเครื่องดื่ม 18.สวัสดิการอายุงาน 19.ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม 20.Sport Day
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Gempack Asia Limited
500/48 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ใช้งานแผนที่