บริษัทฯ เปิดดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 25 โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตตราสัญลักษณ์ยานยนต์ โดยท่านสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.maruithai.com
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 2. ค่าตำแหน่ง 3. ค่าล่วงเวลา 4. ค่าอาหาร 5. โบนัสปีละ 2 ครั้ง 6. ท่องเที่ยวประจำปี 7. ชุดเครื่องแบบ 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. เงินเดือนขึ้นปีละ1 ครั้ง 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11. และอื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท มารูอิ ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด
53 หมู่ 21
ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เว็บไซต์: www.maruithai.com