บริษัทฯ เปิดดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 25 โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตตราสัญลักษณ์ยานยนต์ โดยท่านสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.maruithai.com
สวัสดิการ
 • 1. เงินเดือน
 • 2. ค่าตำแหน่ง
 • 3. ค่าล่วงเวลา
 • 4. ค่าอาหาร
 • 5. โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • 6. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 7. ชุดเครื่องแบบ
 • 8. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 9. เงินเดือนขึ้นปีละ1 ครั้ง
 • 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 11. และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มารูอิ ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด
53 หมู่ 21
ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เว็บไซต์: www.maruithai.com