โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรธรรมราช
โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา เปิดทำการสอนมานานกว่า28 ปีผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาของ สมศ.
สวัสดิการ
อาหารกลางวัน ค่ารักษาพยาบาล บุตรเรียนฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรธรรมราช
29 ถนนทุ่งสงห้วยยอด 80110
เว็บไซต์: www.surmpanya.com