NATSU INTERNATIONAL CO., LTD
ดำเนินธุรกิจทางด้านตัวแทนจัดส่งส่งสินค้าทางอากาศ-ทางทะเล พร้อมบริการผ่านพิธีการทางศุลกากร สินค้านำเข้าและส่งออก
สวัสดิการ
-โบนัส - อื่น ๆ ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
NATSU INTERNATIONAL CO., LTD
463/74-75 ถนนลูกหลวง
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: www.natsuinter.com