JobThai
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ดำเนินกิจการธนาคารพาณิชย์
สวัสดิการ
-ประกันสุขภาพกลุ่ม
ติดต่อ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
1768 ไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 22
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุทธิสาร