บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
ประกอบธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์ม
สวัสดิการ
อาหารกลางวัน,ประกันสังคม,โบนัส,งานปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
99 หมู่ 3
ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150