บริษัท เพอร์ซันนัล ซิค เซอร์วิส จำกัด
ซ่อมบำรุง และ ดูแลรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบ IT ลูกค้า ร้าน 7-11 ปั๊มน้ำมัน ธนาคาร PIZZA ซิลเลอร์ wifi และลูกค้าอื่นๆ
สวัสดิการ
- โบนัส - โอที - เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์ม - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพอร์ซันนัล ซิค เซอร์วิส จำกัด
77/327-328 ม.1 หมู่บ้านดวงแก้ว
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120