บริษัท ร่วมทุนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทมิตซุย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในด้านผู้นำการผลิตหินเจียรอุตสาหกรรมและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
สวัสดิการ
 • บริษัท มีสวัสดิการสำหรับช่วยเหลือพนักงาน
 • เช่น
 • - เงินโบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพประจำเดือน
 • - เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - บริการรถรับ-ส่งพนักงาน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • - ค่าเล่าเรียนบุตร
 • - ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
700/338 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.mgt-thai.co.th
ใช้งานแผนที่