เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า จำหน่ายและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ประเภทเครื่องอัลตร้าซาวด์ เครื่องX-Ray , EKG, Fetal Monitor, Patient Monitor ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้
สวัสดิการ
 • เงินดือน
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าที่พัก
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าคอมมิชชั่น(ตามผลงาน )
 • โบนัสประจำปี
 • เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ+ประกันชีวิต+ผู้ป่วยนอก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
88/52 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.qhealthcare.co.th
ใช้งานแผนที่