บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
ศูนย์แล็บเอกชน บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานที่ บริการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน (check up)
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าน้ำมัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
119/110 หมู่8 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง 10270
เว็บไซต์: www.asialab.co.th