System J. (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ ผลิตและขายเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์, บริการดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ PLC, Control panelที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน, รับเขียนแบบทุกประเภท ทดลองและปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ค่าโทรศัพท์
  • โบนัสประจำปี
  • ค่าเบี้ยขยัน
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าเบียเลี้ยงออกต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
System J. (Thailand) Co., Ltd.
29/10 หมู่ 7 ซอย พูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: sysj-th.co.th
ใช้งานแผนที่