System J. (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ ผลิตและขายเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์, บริการดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ PLC, Control panelที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน, รับเขียนแบบทุกประเภท ทดลองและปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าโทรศัพท์
 • โบนัสประจำปี ค่าเบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ค่าเบียเลี้ยงออกต่างจังหวัด
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  System J. (Thailand) Co., Ltd.
  29/10 หมู่ 7 ซอย พูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด
  ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  เว็บไซต์: sysj-th.co.th
  ใช้งานแผนที่