ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
งานด้านการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับด้านพลังงานทดแทน
สวัสดิการ
ประกันสังคม , เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร 10900