บริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการมามากกว่าสิบปี และได้ทำเกี่ยวซอฟแวร์ด้านโลจิสติกส์เป็นหลัก โดยมีทั้งงานด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย งานส่วนใหญ่จึงเป็นทางด้านsupport & consult
สวัสดิการ
ประกันสังคม และตามกฎหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินโฟเน็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2170 ห้อง808 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.infonet.co.th