บริษัท ดาต้าเกท จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินกิจการประเภท ซื้อมาขายไปบริษัทฯ ซื้อขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชาการ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดาต้าเกท จำกัด
ถกลสุข เพลส 115 ถนนเทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300