บริษัท ดาต้าเกท จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินกิจการประเภท ซื้อมาขายไปบริษัทฯ ซื้อขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชาการ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
    ติดต่อ
    บริษัท ดาต้าเกท จำกัด
    ถกลสุข เพลส 115 ถนนเทอดดำริ
    แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300