บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก (Superstore) เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบวงจร (One Stop Shopping IT Products) ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี้ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า เมืองเทคโนโลยีครบวงจร (The IT Superstore) ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 37 สาขา
สวัสดิการ
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าครองชีพ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันชีวิติกลุ่ม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - สิทธิการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี 10400
เว็บไซต์: www.itcity.co.th