บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก/ป้ายสินค้า ครบวงจร (One Stop Printing Service) โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2523 ซึ่งในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการบริการได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และงานพิมพ์ทุกชิ้นมีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพสูง สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด
สวัสดิการ
  • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  • - ประกันสังคม
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - โบนัส
  • - ค่าครองชีพ
  • - กองทุนเงินทดแทน
ติดต่อ
The Pearl Printing Company Limited
229/12 หมู่ 12
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.pearlprinting.com
ใช้งานแผนที่