บริษัท นำรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็คส์ จำกัด
ผู้ผลิตและส่งออกยางพารา บริษัทฯ กำลังขยายกิจการเพิ่มเติม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม -โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นำรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็คส์ จำกัด
60 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่