บริษัท สหธนาสินพานิช จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับงานขัดครบวงจร และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย จากประเทศญี่ปุ่น เยอรมัน ฟินแลนด์ เกาหลี สหรัฐอเมริกา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่งผู้แทนฝ่ายขาย) - ค่าสึกหรอรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งผู้แทนฝ่ายขาย) - ค่าน้ำมันรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งผู้แทนฝ่ายขาย) - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย)
ติดต่อ
บริษัท สหธนาสินพานิช จำกัด
439 ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร์
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่