บริษัทฯขนส่งชั้นนำของคนไทยที่ให้ บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศมานานกว่า 40 ปี และมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรดังนี้
สวัสดิการ
- โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ฝึกอบรมสัมมนา - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล -จากเมืองไทยประกันภัยวงเงิน 120,0000 บาท -จากศรีอยุธยาวงเงิน 500,000 บาท
ติดต่อ
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
2/4 หมู่10 ถนนเทพารักษ์ กม.15
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.rttgroups.com
ใช้งานแผนที่