บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
ผลิตพืชผัก อบแห้ง และผง
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม - ที่พัก - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
258 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-พร้าว 50290